Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

KOMPETENSSIKOMPASSI                    Kuva: Karrar Al-Tameemi PhotographyKuva: Karrar Al-Tameemi Photography

  

Tyypillisiä käyttötilanteita:

 • ulkoiset ja sisäiset rekrytoinnit
 • kehityspotentiaalin tunnistaminen
 • Management Review
 • uuden strategian implementointi

Antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuka on oikea henkilö kuhunkin tehtävään? 
 • Mistä tunnistat rekrytointivaiheessa huippusuoriutujat? 
 • Ovatko organisaatiossasi oikeat ihmiset oikeilla paikoilla? 
 • Voivatko he hyödyntää kompetenssejaan tehtävässään optimaalisesti? 
 • Mitkä ovat strategian vaatimat kompetenssit?

Tärkeimmät hyödyt:

 • vältät riskirekrytoinnit
 • saat henkilöstön potentiaalin paremmin käyttöön
 • oikeat kompetenssit varmistavat strategian toteutumisen

 

Organisaatiossanne on todennäköisesti paljon potentiaalia, joka ei vielä ole hyötykäytössä

Tämä potentiaali löytyy omasta henkilöstöstänne; kaikki eivät ehkä vielä toimi kompetenssejaan vastaavissa tehtävissä. Henkilöstön potentiaalin hyödyntämiseen on yksinkertainen ratkaisu

 1. fasilitoidussa kompetenssi-workshopissa määritetään kussakin tehtävässä menestymiseen vaadittavat kompetenssit
 2. organisaatiossa jo toimivat tai sinne rekrytoitavat henkilöt arvioidaan luotettavilla menetelmillä näiden kriittisten kompetenssien osalta
 3. lopputuloksena saatte menestyvät ja työssään viihtyvät työntekijät sekä organisaation strategian mukaista tulokseen johtavaa toimintaa

 

Miten varmistaa oikeat kompetenssit?
 
Kompetenssi on näkyvää toimintaa. Se muodostuu kyvyistä, persoonallisuudesta, tietotaidosta ja motivaatiosta. Oikeat kompetenssit varmistetaan kompetenssipohjaisilla henkilöarviointimenetelmillä.
 
Kompetenssipohjainen henkilöarviointi tuo huomattavaa lisäarvoa mm. rekrytoinneissa, sisäisissä siirroissa, henkilöstön kehittämisessä, organisaation ja tiimien kehittämisessä sekä uravalmennuksessa. Kompetenssiajattelua kannattaa hyödyntää myös muutostilanteissa ja esim. strategian implementoinnissa.
 
Autamme organisaatiotanne määrittelemään avaintehtävissänne menestymiseen vaadittavat kompetenssit. Oikean kompetenssiprofiilin laadinnassa auttavat yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa laaditut useamman tehtävän (mm. toimitusjohtaja, projektipäällikkö) ja toimintakulttuurin (mm. lean, tulevaisuuden työkulttuuri) geneeriset kompetenssiprofiilit. Testaamme ja arvioimme henkilöiden vastaavuuden määriteltyihin kompetenssiprofiileihin. Valmennamme henkilöstönne huippusuorituksiin.
 
Kompetenssien määrittely (kompetenssi-workshop)
 
Fasilitoidussa kompetenssi-workshopissa eri tehtäväkuville laaditaan omat kompetenssiprofiilinsa. Kunkin roolin kompetenssi-workshopiin varataan n. 2-3 tuntia. Kompetenssi-workshopiin osallistuvat yleensä ainakin esimies ja HR:n edustaja, mielellään myös johtoa ja ko. tehtävässä toimivia henkilöitä. 
 
Kompetenssiprofiili laaditaan SHL:n kompetenssikorttien ja -viitekehyksen avulla. Parhaiten laadittua kompetenssiprofiilia vastaava henkilö tulee todennäköisesti myös menestymään parhaiten kyseisessä tehtävässä.
 

                                            

 
Kompetenssipohjaiset henkilöarvioinnit
 
Henkilöarvioinneista on hyötyä ja objektiivista tukea, kun mietitte esim. seuraavia asioita:
 • Miten varmistaa, että organisaatiossa on paras mahdollinen henkilö joka tehtävässä?
 • Miten motivoida ja palkita eri ihmisiä?
 • Riittävätkö henkilön kyvyt tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen? 
 • Realisoituuko henkilön potentiaali?

Toteutamme henkilöarvioinnit luotettavasti pitkällä kokemuksella ja maailmanluokan työkaluilla (SHL:n kompetenssipohjaiset henkilöarviointimenetelmät).

Henkilöarvioinneilla voimme kartoittaa mm. henkilön persoonallisuutta, motivaatiotekijöitä sekä kykyjä (esim. verbaalista, numeerista tai loogista päättelykykyä). Henkilöarvioinnin painopisteet räätälöidään aina organisaation ja kyseisen tehtäväkuvan mukaisesti eli ensin määritellään, mitä lähdetään objektiivisesti mittaamaan. Tyypillisesti henkilöarviointeja hyödynnetään asiantuntija- ja esimiestehtävissä rekrytointien sekä henkilöstön kehittämisen yhteydessä. Kompetenssipohjaisia henkilöarviointeja kannatta hyödyntää myös organisaation muutostilanteissa ja esimerkiksi strategian implementoinnissa, sillä niiden avulla voidaan kiinnittää huomiota tarvittaviin muutoksiin käyttäytymisessä ja toimintatavoissa.

Esimiehille ja johdolle teemme myös 360-arviointeja ja myyntitehtävissä toimiville erityisesti myynnissä menestymiseen keskittyviä arviointeja. Henkilöarviointeja voidaan hyödyntää myös Management Review:eissä sekä johtoryhmätyöskentelyn tehostamisessa.

Henkilöarvioinnit toteutamme internet-pohjaisina kyselyinä ja niihin sisältyy aina myös tarkentava haastattelu ja rakentava palaute arvioiduille henkilöille sekä loppuraportointi toimeksiantajalle. Internet-pohjainen henkilöarviointi voidaan suorittaa tehokkaasti myös täysin ”etänä”, jolloin haastattelu ja palaute toteutetaan puhelimen ja/tai Skypen välityksellä.

  

 
 
 
KompetenssiajatteluKompetenssiajattelu

 

Palveluihimme voi hyödyntää Business Finlandin Innovaatioseteliä. Lue lisää.

 

ConTe Oy luo menestystä ja iloa näillä arvoilla:

I nnostus

L uottamus

O nnistuminen

A uttaminen

 

Miten voin auttaa?

Ota yhteyttä:

Mira Kivistö

(CEO, Competence Catalyst)

+358 (0) 40 5511558

mira.kivisto@conte.fi

 

Haluatko keskustella asiantuntijan kanssa henkilöstön tai organisaation kehittämisen haasteista ja ratkaisuista?

 

VARAA AIKA ILMAISEEN KONSULTATIIVISEEN KESKUSTELUUN (1 H)

Haluatko hyödyntää potentiaalia? Liity postituslistallemme, niin saat lisätietoa.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?